Posłannictwo

 My, Siostry Felicjanki Prowincji Matki Bożej Królowej Polski

wezwane przez Boga,współpracujemy z Chrystusem w duchowej odnowie świata.

Idźcie i głoście!2 II - Święto Ofiarowania Pańskiego

Dzień Życia Konsekrowanego

Liturgia dnia