Posłannictwo

 My, Siostry Felicjanki Prowincji Matki Bożej Królowej Polski

wezwane przez Boga,współpracujemy z Chrystusem w duchowej odnowie świata.

Idźcie i głoście!7 II - Świętej Kolety

Franciszkańskie wspomnienie św. Kolety

Liturgia Godzin - dodatki franciszkańskie

Liturgia dnia