II Kongres Młodych Konsekrowanych na Jasnej Górze

 

Po Mszy św. uczestnicy spotkali się w Auli Kordeckiego, by wspólnie z o. Stanisławem Przepierskim OP zastanawiać się co Maryja mówi o życiu konsekrowanym jako „pierwszeństwie, bogactwie i dynamizmie Bożej inicjatywy”. Dzień przyjazdu zakończył się Apelem Jasnogórskim, któremu przewodniczył ks. Dariusz Bartocha SDB, insperktor Krakowskiej Inspektorii Salezjanów.

Pierwszy pełny dzień poświęcony zostanie dziękczynieniu za powołanie oraz za różnorodność form i charyzmatów, a także odkrywaniu, gdzie jest źródło radości osób konsekrowanych. Nie zabrakło oczywiście wspólnej modlitwy i czasu na poznawanie się i wymianę myśli. Drugiemu dniowi towarzyszył temat radości, uświadomienie sobie skąd ją czerpiemy. Prelegentami tego dnia byli s. Aleksandra Huf SSpS(Więź z Jezusem źródłem radości) i o.Mateusz Hinc OFM Cap (Czy i gdzie w życiu konsekrownym ukryta jest radość)Wieczorem odbył się koncert uwielbienia. W piątek o.Augustyn Pelanowska OSPPE w konferencji i homilii przypominał nam, że jesteśmy w rękach Boga. To był dzień przyglądania się trudnościom ale i rękom Boga, gdzie znajdujemy ratunek w powołaniu i poczucie bezpieczeństwa. W.ieczorem adorowaliśmy Jezusa w Najświętszym Sakramencie

26 września – w łączności z całym Kościołem – zaplanowano obchody „wspomnienia świętych i męczenników życia konsekrowanego” i przemarsz na szczyt jasnogórski z relikwiami świętych i błogosławionych. Zgromadzeni na Jasnej Górze modlili się o świętość życia osób konsekrowanych i za wszystkich do których są posłani. Było to w Polsce najważniejsze wydarzenie trwającego w Kościele Roku Życia Konsekrowanego, w którym uczestniczyło ponad 3 tyś. Konsekrowanych. Kongres zakończono Mszą św. pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego abp. Celestino Migliore.

Podczas Kongresu pośród różnorodności charyzmatów poszególnych wspólnot każda młoda osoba konsekrowana nie tylko słuchała ale i doświadczyła, pogłębiła w sobie radość wypływającą z łaski powołania. W kongresie wzięło udział ponad 30 młodych felicjanek :) z trzech prowincji, z naszej wspólnoty były: s.M. Zuzanna, s.M. Lilianna, s.M. Michaela, s.M. Norberta, s.M. Florentyna i s.M. Celina. Miała być z nami również s.M. Hiacynta ale na kilka dni przed Kongresem udała się na swoją nową placówkę do Rosji. Była z nami poprzez modlitwę i na jednym ze zdjęć, które wysyłałyśmy do organizatorów kongresu, a które to zdjęcia utworzyły Oblicze Jezusa Miłosiernego. Był to również piękny symbol tego, że możemy odnajdywać się w Obliczu Jezusa i że Jezus "użycza" naszych twarzy, by ludzie w nas mogli rozpoznawać Jego dobroć.

Liczby

W całym świecie żyje obecnie ok. 950 tys. osób konsekrowanych, czyli sióstr zakonnych, braci i ojców, osób należących do Instytutów Świeckich i do Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego. Jest ich ponad dwa razy więcej niż kapłanów (410 tys.). Wszystkie te osoby oddają całych siebie na służbę Bogu i ludziom poprzez naśladowanie Jezusa na drodze rad ewangelicznych. Bez ich świadectwa i poświęcenia trudno sobie wyobrazić życie Kościoła. Mówił o tym 2 lutego 2013 roku papież Franciszek: Pomyślmy jednak, co by było, gdyby zabrakło sióstr zakonnych w szpitalach, na misjach, w szkołach. Wyobraźcie sobie Kościół bez sióstr zakonnych! Nie można sobie tego wyobrazić. One są tym darem, tym zaczynem, który prowadzi naprzód Lud Boży.

W Polsce mamy ok. 35 tys. osób konsekrowanych, a to oznacza, że co tysięczny Polak i Polka jest osobą konsekrowaną. Prowadzone przez nich szpitale, domy opieki społecznej, szkoły i przedszkola, różnorakie dzieła charytatywne, służą społeczeństwu i poszczególnym rodzinom. Wielu polskich katolików korzysta z posługi sakramentalnej osób konsekrowanych, nawiedza prowadzone przez nich sanktuaria, czyta wydawane przez nich książki, słucha i ogląda zakonne media. Wszyscy zaś są dłużnikami sióstr klauzurowych, które modlą się nieustannie i ofiarują swoje życie dla innych.

(Por. Redemptotyści, Prowincja Warszawska, oprac. o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR)