Nasze Siostry w domu formacyjnym w Embu-Kenia potrzebują nowego dachu.

Z wdzięcznością przyjmiemy wszelką pomoc finansową.

BANK ZACHODNI WBK S.A. 70 ODDZIAŁ W WARSZAWIE

ul. Tarnowiecka 13; 04-041 Warszawa

44 1500 1878 1218 7003 6549 0000

"Dach dla domu formacyjnego w Embu"

Niech Bóg wynagrodzi hojnie swoimi łaskami. Codziennie modlimy się za naszych DOBROCZYŃCÓW!