Transitus bł. Matki Angeli

9 października, w godzinach wieczornych wszystkie nasze felicjańskie wspólnoty spotkały się w siostrzanym gronie, by przeżywać Transitus bł.Matki Angeli. Nasza Założycielka, w opinii świętości, po długotrwałych chorobach i licznych cierpieniach z zaufaniem w Bożą Opatrzność odeszła do Pana, by adorować Go na wieki. Matka Angela Truszkowska zmarła po północy 10 października 1899 roku w domu macierzystym Zgromadzenia w Krakowie przy ul. Smoleńsk (na zdj. cela - pokój w którym mieszkała i w którym zmarła). Została pochowana – za specjalnym pozwoleniem władz austriackich – w kaplicy przy kościele Niepokalanego Serca Maryi, gdzie spoczywała do 1993 roku. Na prośbę sióstr felicjanek oraz czcicieli Matki Angeli ks. kard. Karol Wojtyła rozpoczął proces beatyfikacyjny na etapie diecezjalnym. 18 kwietnia 1993 roku Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał jej beatyfikacji.