Jubileusze 50 i 25 lat życia zakonnego

Super User. Opublikowano w Aktualności

Nasza wspólnota Prowincjalna  miała okazję włączyć się w dziękczynienie jubileuszowe 50 lat życia zakonnego Matki Danat Marie. Nasza radość była tym większa, że zaproszenie na tę uroczystość przyjął J.E. ks. bp. Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski. Odnosząc się do Ewangelii, ks. biskup mówił o potrzebie obecności Jezusa w życiu człowieka.  W refektarzu Matka Danat wyraziła swoją wdzięczność Bogu i ludziom. Powiedziała nam, że dokładnie ten dzień (4 maja) jest rocznicą jej Pierwszej Komunii Świętej i że przez całe swoje życie doświadczała obecności Boga i Jego prowadzenia.

W niedzielę dziękowałyśmy Dobremu Bogu za życie i powołanie S. Jusciedy Marii, Radnej Generalnej, która idzie drogą felicjańskiego życia 25 lat. Tego dnia Jezus w Ewangelii pyta Piotra o miłość ale pyta również każdego z nas. Jubileusz jest piękną okazją do wyrażenia gotowości do dalszego odpowiadania na wezwanie Chrystusa, z miłością na Miłość.