Posłannictwo

 My, Siostry Felicjanki Prowincji Matki Bożej Królowej Polski

wezwane przez Boga,współpracujemy z Chrystusem w duchowej odnowie świata.

ROK MIŁOSIERDZIA

Nie wyście Mnie wybrali,

ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to,

abyście szli i owoc przynosili.

(J 15,16)

Osoby konsekrowane świadkami miłosierdzia

Osoby konsekrowane świadkami miłosierdzia

List pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego, 2 lutego 2016 roku

Drodzy Bracia i Siostry,

Liturgia święta Ofiarowania Pańskiego przypomina nam scenę, w której Maryja i Józef przynieśli do Jerozolimy Dzieciątko Jezus, aby – zgodnie z prawem żydowskim – poświęcić je Bogu. Kiedy Jezus umierał na krzyżu okazało się w pełni, że nie był to jedynie rytuał. Ofiarowując swe życie, objawił światu Boże miłosierdzie.

Ach! Potrzebny nam dach!

Nasze Siostry w domu formacyjnym w Embu-Kenia potrzebują nowego dachu.

Z wdzięcznością przyjmiemy wszelką pomoc finansową.

BANK ZACHODNI WBK S.A. 70 ODDZIAŁ W WARSZAWIE

ul. Tarnowiecka 13; 04-041 Warszawa

44 1500 1878 1218 7003 6549 0000

"Dach dla domu formacyjnego w Embu"

Niech Bóg wynagrodzi hojnie swoimi łaskami. Codziennie modlimy się za naszych DOBROCZYŃCÓW!

Liturgia dnia