Posłannictwo

 My, Siostry Felicjanki Prowincji Matki Bożej Królowej Polski

wezwane przez Boga,współpracujemy z Chrystusem w duchowej odnowie świata.

Spotkanie sióstr sekretarek i archiwistek

W dniach 16-18 września br. w domu prowincjalnym w Warszawie zgromadziły się siostry sekretarki prowincjalne i archiwistki w liczbie piętnastu ze wszystkich prowincji naszego Zgromadzenia. Przybyły zatem siostry z Polski, ze Stanów Zjednoczonych, z Brazylii oraz z Rzymu, aby pod kierunkiem S. Anny Marii, sekretarki generalnej, zastanowić się nad misją, jaką z woli Bożej pełnią w swoich wspólnotach i podzielić się darem doświadczenia i wiedzy, jakie nabyły w tej pracy. 

Dlaczego zaczęłyśmy w Warszawie? – „bo tutaj – możemy z dumą powtórzyć za naszym świętym Papieżem z kraju nad Wisłą – wszystko się zaczęło”… i Zgromadzenie się zaczęło, i praca apostolska wśród ubogich się zaczęła … i nawet nasza nazwa tu miała swój początek.

W dniach 18 - 22 września będziemy kontynuować nasze siostrzane spotkanie we wspólnocie Sióstr Felicjanek w Krakowie, przy relikwiach Błogosławionej Matki Marii Angeli. Pielgrzymka jej szlakiem jest szczególnie oczekiwana i niezwykle ważna zwłaszcza dla tych spośród nas, które do Polski przybyły po raz pierwszy. Ufamy, że odnowi się nasze przywiązanie do felicjańskich korzeni i że z Bożą pomocą wrócą twórcze siły w posłudze, w którą w znaczny sposób wpisana jest samotność.  

Warsztaty liturgiczne

Po pielgrzymce do Wadowic, siostry rekolektantki i siostry ze wspólnoty domu prowincjalnego uczestniczyły w warsztatach liturgicznych poświęconych Liturgii Godzin, a które poprowadziła s. Dolores Nowak ze Zgromadzenia Sióstr Boskiego Mistrza. Przed południem siostry wysłuchały wykładu na temat: Liturgia Godzin - uobecnieniem Paschy Chrystusa. Po południu natomiast siostry wzięły udział w warsztatach, których celem było przygotowanie wieczornych nieszporów. GALERIA

Pielgrzymka do Wadowic

Dnia 3 lipca br. siostry, które będą w najbliższych dniach przeżywały swoje doroczne rekolekcje pielgrzymowały do Wadowic miasta rodzinnego największego z Polaków św. Jana Pawła II. Podczas pobytu w Wadowicach i nawiedzeniu Kościoła parafialnego św. Jana Pawła II siostry uczestniczyły w Mszy św. o godz. 12:00, którą odprawił Ks. Mariusz Wencławek SDB. Podczas Msza św. dziękowałyśmy Bogu za kanonizację naszego Papieża Polaka. Po Mszy św. nie zabrakło czasu na kremówki papieskie i zwiedzania muzeum poświęconego św. Janowi Pawłowi II. GALERIA

Liturgia dnia