Posłannictwo

 My, Siostry Felicjanki Prowincji Matki Bożej Królowej Polski

wezwane przez Boga,współpracujemy z Chrystusem w duchowej odnowie świata.

Spotkanie Opłatkowe

11 stycznia br. w Niedzielę Chrztu Pańskiego odbyło się kolejne spotkanie opłatkowe Absolwentów Felicjańskich Szkół w Wawrze. Uroczystość ta zgromadziła prawie 120 osób. Spotkaniu towarzyszyła atmosferze radości, wspomnień z lat szkolnych. Po uroczystej Eucharystii sprawowanej przez Ks. Prof. Stanisława Warzeszaka w zakonnym refektarzu wszyscy złożyli sobie życzenia bożonarodzeniowe. Po posiłku rozpoczęło się kolędowanie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć. 

Dzień Obłóczyn Anety

O godz. 14.30 w domu prowincjalnym miała miejsce ceremonia obłóczyn Anety Niezgody. Przełożona Prowincjalna s.M. Wirginia po wspólnych modlitwach wręczyła postulantce habit wypowiadając słowa: "Przyjmij ten habit i welon jako znak Twojego zamiaru obrania felicjańskiej drogi życia. Przyoblecz się w Chrystusa, abyś żyła już nie ty, lecz aby żył w tobie Chrystus." Na znak nowo obranej drogi życia Aneta od dziś będzie nosiła imię - s.M. Weronika. 

Bogu niech będą dzięki!

 

Wigilia obłóczyn

W sobotę wieczorem podczas nabożeństwa postulantka Aneta leżąc krzyżem została ofiarowana Matce Bożej. Podczas litanii do Matki Bożej zgromadzone w kaplicy domu prowincjalnego siostry modliły się za postulantkę, która w Niedzielę Świętej Rodziny rozpocznie dwuletni nowicjat. 

O Mario, o Matko i Pani nasza, pomnij że jest Twoja. Przeto ją strzeż i broń jako rzecz i własność swoją. Amen.

Nowicjat

We wtorek 23 grudnia br. w godzinach wieczornych wśród licznie zebranych sióstr w domu prowincjalnym w Warszawie postulantka Aneta Niezgoda poprosiła Przełożoną Prowincjalną s.M. Wirginię o dopuszczenie do nowicjatu. Po rocznym postulacie Aneta w Niedzielę Świętej Rodziny - 28 grudnia - rozpocznie swój dwuletni nowicjat. Życzymy jej wytrwania na drodze felicjańskiego powołania.

Liturgia dnia