Posłannictwo

 My, Siostry Felicjanki Prowincji Matki Bożej Królowej Polski

wezwane przez Boga,współpracujemy z Chrystusem w duchowej odnowie świata.

Idźcie i głoście!Jubileusz 50-lecia życia zakonnego

30 kwietnia świętowaliśmy Złoty Jubileusz s. M. Bonawencji, s. M. Estery i s. M. Justicji dziękując Bogu za życie i powołanie trzech Felicjanek, które wciąż służą Bogu modlitwa, pracą i codzienną wiernością. W kazaniu, które wygłosił ks. Kapelan Józef Warzeszak podkreślał, że Siostry są wielkim darem Boga dla Kościoła. Jesteśmy wdzięczni za Sióstr wytrwałość, gdyż 50 lat to czas wytężonej pracy i wierności w zmaganiu. Powołanie wymaga przyjęcia go i współdziałania z Bożą łaską. Kaznodzieja przytoczył wypowiedź bł. Pawła VI papieża, którego zapytano czego potrzebuje Kościół, odpowiedzią jest wierność. Wierność jest konsekwencją i jak dodaje św. Jan Paweł II "Wierność jest próbą miłości". W kazaniu wybrzmiały również słowa, że Bóg jako pierwszy jest wierny człowiekowi, że jest "po naszej stronie i daje moc Ducha" dlatego wierność to dojrzałość człowieka, który odpowiada na miłość Boga.

 

Wielkanocne spotkanie

      Pełne radości spotkanie wielkanocne z dziećmi z naszego ośrodka socjoterapeutycznego przygotowała Caritas Polska, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Agencja Rynku Rolnego.

   Zapraszamy na poniższe strony, by przeczytać i obejrzeć na czym to spotkanie polegało, jaki był jego cel.

  http://www.caritas.pl/wyjatkowe-wielkanocne-warsztaty/

  http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,8774,mazurki-z-wiceminister-bojanowska.html

  http://www.arr.gov.pl/125-o-nas/aktualnoci/5651-spotkanie-w-osrodku-socjoterapeutycznym

śp. S. M. Felicja Dobrzalicka

„Jezus Chrystus śmierć zwyciężył,

a na życie i nieśmiertelność

rzucił światło przez Ewangelię.”

 

Zawiadamiamy, że w dniu 31 marca 2017 roku,

w Infirmerii Domu Prowincjalnego w Warszawie

odeszła do Pana

Siostra Maria Felicja

(Urszula Dobrzalicka z Włók)

Przeżyła 85 lat, w Zgromadzeniu 66

Prosimy o modlitwę za naszą Siostrę.

Pogrzeb odbędzie się 4 kwietnia 2017r. o godz. 13.00 w kościele św. Feliksa z Kantalicjo (przy ul. Kościuszkowców 85a w Warszawie)

 

 

 

 

 

 

Liturgia dnia