Siostry Felicjanki Prowincja Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie

Spotkania absolwentów

Spotkania absolwentów

Felicjańskie szkoły w Wawrze, zarówno szkoła podstawowa jak i liceum ogólnokształcące, zostały zamknięte przez reżim komunistyczny (pierwsza w 1961 roku, a druga w roku 1962).

Siostry utrzymywały jednak nadal kontakt ze swymi dawnymi uczennicami czy absolwentkami. W niedługim czasie po zamknięciu liceum zaczęto organizować coroczne spotkania opłatkowe w domu prowincjalnym Zgromadzenia, znajdującym się na tym samym terenie, na którym mieściła się szkoła. Po latach do spotkań opłatkowych absolwentek liceum dołączyli absolwenci szkoły podstawowej.

Ustalono stały termin spotkań opłatkowych. Jest nim druga niedziela stycznia każdego roku. Spotkanie rozpoczyna się zwykle adoracją z kolędowaniem i okazją do skorzystania z sakramentu pojednania. O godzinie 11.00 jest uroczysta Eucharystia. Charakter szkolny uroczystości podkreśla obecność pocztu sztandarowego i śpiew hymnu szkolnego na zakończenie. Po Eucharystii trwa uroczystość opłatkowa z wzajemnym składaniem życzeń zakończona agapą w miłej serdecznej i rodzinnej atmosferze.

Od sześciu lat absolwenci felicjańskich szkół spotykają się częściej.  Każdego roku w okresie Wielkiego Postu, zwykle w marcu, przyjeżdżają na  tzw. spotkanie wielkopostne, w programie którego, poza Eucharystią i wspólnym obiadem, jest  konwersatorium mające na celu pogłębienie życia chrześcijańskiego.

Chcę zamieszkać z Tobą

Mały Chór Wielkich Serc

Duchu Święty, przyjdź i rozpal nas


© Siostry Felicjanki.

Powrót do góry