Siostry Felicjanki Prowincja Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie

Katechizacja

Siostry towarzyszą bezpośrednio dzieciom i młodzieży w kroczeniu drogami wiary.


W bieżącym roku w apostolat nauczania i wychowania włączonych jest 68 sióstr naszej prowincji.


Są nauczycielkami w szkołach, w przedszkolach, w Ośrodku Socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w parafiach. Najliczniejszą grupę tworzą katechetki. Felicjanki naszej Prowincji katechizują w Polsce w 18 miejscowościach, w 22 parafiach, łącznie w 24 przedszkolach, 35 szkołach podstawowych, 6 gimnazjach i 4 szkołach średnich.


Siostry nie ograniczają swej posługi tylko do katechizacji.


Angażują się w prowadzenie różnych grup duszpasterskich dla dzieci i młodzieży przy parafiach, m.in.: w Ruch Światło-Życie, w schole, grupy liturgiczne, ewangelizacyjne, biblijne, w Żywy Różaniec, koła misyjne, Eucharystyczny Ruch Młodych, koła charytatywne i wiele innych.


Siostry organizują pielgrzymki, konkursy, przedstawienia teatralne o tematyce religijnej. Są też do dyspozycji dzieci, młodzieży, rodziców. Służą czasem, radą i oczywiście modlitwą.


W ferie zimowe i wakacje letnie organizują lub wspierają kapłanów w pracy z dziećmi i młodzieżą na koloniach lub półkoloniach.


Katechizacja to wielkie wyzwanie, wielka odpowiedzialność i jakże wielkie zaufanie ze strony Boga, Kościoła, rodziców! Ale to także wielka radość, że możemy dzisiaj kontynuować misję Chrystusa, ukazując Jego ofiarną miłość i niosąc nadzieję.

Pamięci przeszłych pokoleń

Jubileusz Prowincji

Konferencja 7 SM Fidelii

POMOC UKRAINIE

20220309 195637 kopia

Media

11.07.2024

11.07.2024

Ks. W. Węgrzyniak: 11.07.2024  

O. Remi SJ: 11.07

O. P. Kleszcz: 11.07.2024

Chcę zamieszkać z Tobą

Mały Chór Wielkich Serc

Duchu Święty, przyjdź i rozpal nas


© Siostry Felicjanki.

Powrót do góry