Siostry Felicjanki Prowincja Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie

Czas dany nam jest do czynienia dobrze.

Bł. M. Angela (Truszkowska)

guzik pm

M Angela Prezentacja

M Angela misjca osoby

Skrzynka intencji

Jeżeli potrzebujesz modlitwy wstawienniczej, możesz przesłać nam swoją intencję.
Włączymy się w Twoje prośby, przebłagania, uwielbienia.

Wyślij intencję

Postulat

Kandydatura – wprawdzie nie jest okresem formacji zakonnej, ale jest przydatnym okresem próby, bliższego poznania Zgromadzenia i przyszłej formy życia dla kandydatki ubiegającej się o przyjęcie.

Postulat – to okres, w którym postulantka dąży do poznania i przyjęcia sposobu życia w Zgromadzeniu oraz przygotowuje się do nowicjatu.

Bezpośrednim celem postulatu jest:
- zapoznanie się ze sposobem życia w Zgromadzeniu,
- jego zadaniami i posługą,
- rozwinięcie więzi z Kościołem,
- pogłębienie wiedzy religijnej,
- rozpoczęcie procesu wszechstronnej formacji według charyzmatu Zgromadzenia.

Okres formacji w postulacie –  trwający od pół roku do 2 lat – kończy się  ważnym wydarzeniem: obłóczynami i rozpoczęciem kolejnego okresu formacji - nowicjatu.

 


Zewnętrznymi znakami zmiany, jaka dokonuje się w życiu osoby powołanej, są habit i nowe imię.

Habit zakonny jest znakiem szczególnego rodzaju, wpisanym wyraziście w krajobraz życia religijnego w Polsce, jest znakiem, który jednoznacznie identyfikuję osobę, a przez ludzi jest rozpoznawany i interpretowany jako znak przynależności do Chrystusa. Dlatego też obrzęd przyjęcia habitu, zwany obłóczynami, posiada niezwykłe i zarazem zobowiązujące znaczenie. Habit wprowadza w życie duchowe sióstr jeszcze ściślejsze zobowiązanie naśladowania Chrystusa we wszystkich wymiarach życia.

Natomiast nowe imię wzmacnia więź miłości z Chrystusem, ze wspólnotą wiernych oraz pozwala na pogłębioną wizję dalszego życia, które ma być darem miłości składanym Bogu i człowiekowi.

Pamięci przeszłych pokoleń

Jubileusz Prowincji

Konferencja 7 SM Fidelii

POMOC UKRAINIE

20220309 195637 kopia

Media

30.11.2023

30.11.2023 

Ks. W. Węgrzyniak: 29.11.2023  

R. Recław SJ: 29.11

O. P. Kleszcz: 29.11.2023

Bł. Mario Angelo

D. Dubiel: Podnieście głowy

Niechaj zstąpi Duch Twój


© Siostry Felicjanki.

Powrót do góry