Siostry Felicjanki Prowincja Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie

Profesja czasowa

Dzięki profesji siostra ściślej jednoczy się z Chrystusem i Jego świętym Kościołem. Przez profesję zobowiązuje się publicznym ślubem do zachowania trzech rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Profesja zakonna wyraża miłość siostry do Boga, do Kościoła oraz do Zgromadzenia.

Siostra profeska uzyskuje udział we wszystkich odpustach i przywilejach oraz we wszystkich dobrach duchowych Zgromadzenia.

Profesja czasowa i okres czasowej profesji – rozpoczyna się w momencie złożenia pierwszej profesji, jednocześnie zamykając okres nowicjatu. Okres czasowej profesji trwa od pierwszych do wieczystych ślubów (od 6 do 9 lat). W tym okresie co rok, aż do profesji wieczystej, siostra ponawia swe śluby.

Formacja w tym czasie zostaje wzbogacona o zdobywanie umiejętności zawodowych i podnoszenie kwalifikacji wymaganych przy spełnianych przez siostry obowiązkach.

Chcę zamieszkać z Tobą

Mały Chór Wielkich Serc

Duchu Święty, przyjdź i rozpal nas


© Siostry Felicjanki.

Powrót do góry