Siostry Felicjanki Prowincja Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie

Formacja ciągła

Formacja ciągła

Profesja wieczysta i formacja ciągła włącza ostatecznie siostrę do wspólnoty Zgromadzenia. Staje się ona podmiotem w pełni praw i obowiązków członka Zgromadzenia.

Każda siostra po profesji wieczystej jest istotną cząstką Zgromadzenia, dlatego jest też współodpowiedzialna w sumieniu za jego los. Poświęca więc dla dobra wspólnoty cały swój wysiłek duchowy i fizyczny, ufając bezgranicznie Bogu i pokornie Mu służąc, żyjąc ślubami.

Cała formacja ciągła, która po zakończeniu formacji początkowej trwa do końca życia, zmierza do tego, aby coraz bardziej podobać się Chrystusowi i iść Jego śladami.

Formacja zakonna nie kończy się więc aktem złożenia ślubów wieczystych, ale trwa do końca życia jako formacja ustawiczna. Dokonuje się ona przede wszystkim we wnętrzu człowieka, dlatego każda siostra odpowiada w sposób ostateczny i decydujący za ciągłą troskę o własny rozwój.

Siostra stara się rozwijać i formować własną osobowość pod względem duchowym i apostolskim dla większego pożytku Kościoła, będąc pod ustawicznym działaniem Ducha Świętego. Wsłuchuje się w Jego głos indywidualnie, podczas modlitwy i przeżywania w wierze obecności Boga w wydarzeniach codziennego życia, oraz wspólnotowo, podczas spotkań formacyjnych, w Tercjacie (okres intensywnej formacji) i we wspólnotach zakonnych.

 

Złoty i Srebrny Jubileusz Życia Zakonnego 2022

Chcę zamieszkać z Tobą

Mały Chór Wielkich Serc

Duchu Święty, przyjdź i rozpal nas


© Siostry Felicjanki.

Powrót do góry