Siostry Felicjanki Prowincja Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie

2000-...

Kiedy przełom polityczny 1989 r. zapoczątkował okres odzyskiwania zabranych zgromadzeniom zakonnym instytucji, również felicjankom - po prawie trzydziestu latach - udało się odzyskać budynek szkolny na terenie Marysina i przejąć prowadzone tam przez cały ten czas państwowe przedszkole. Po dokonaniu gruntownych remontów w zdewastowanej części gmachu reaktywowano też szkołę, najpierw podstawową w 1991 r., zaś sześć lat później średnią ogólnokształcącą.

Po reformie szkolnej, przeprowadzonej w 1999 r. wydzielono również gimnazjum, a z końcem roku szkolnego 2003/2004 siostry zdecydowały się na zamknięcie liceum. Obecnie obie placówki razem na poziomie elementarnym i gimnazjalnym, które funkcjonują pod nazwą Szkół Sióstr Felicjanek im. bł. Marii Angeli Truszkowskiej, kształcą około 550 uczniów. Do przedszkola natomiast pod wezwaniem św. Franciszka uczęszcza 217 dzieci. 

Pilną potrzebą ostatnich lat okazało się także utworzenia ośrodka socjoterapeutycznego im. Matki Bożej Miłosierdzia dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i jadłodajni dla ubogich, wzniesionego na dawnym terenie ogrodu sióstr w latach 2000-2003, z ofiar ludzi dobrej woli oraz zbiórek organizowanych w kraju i poza jego granicami. W organizowanych tu zajęciach pozalekcyjnych dziennie bierze udział 40 na 52 zapisanych dzieci, głównie z Marysina, w przedziale wiekowym od 6 do 17 lat. Poza systematyczną pomocą edukacyjną, w którą włączone są spotkania z reedukatorkami, logopedą i psychologiem, podopieczni uczestniczą w zajęciach sportowych, plastycznych, tanecznych i komputerowych. Biorą też udział w różnego rodzaju konkursach, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Ponadto dzięki życzliwemu wsparciu przez ludzi dobrej woli oraz lokalne władze siostry mogą organizować swoim podopiecznym wycieczki lub wyjazdy wakacyjne.

Przy ośrodku prowadzona jest również jadłodajnia, z której w okresie letnim korzysta dziennie około 100, a w okresie zimowym około 200 osób bezrobotnych i bezdomnych z terenu Marysina, Rembertowa, Radości, Międzylesia oraz centrum Warszawy. Potrzebujący mają zapewniony codziennie, od poniedziałku do soboty, gorący posiłek, a na niedzielę zabierają ze sobą suchy prowiant. Każdy z przychodzących może się tu wykąpać, otrzymać odzież na zmianę, a także skorzystać z porady psychologa, prawnika i terapeuty, których na prośbę sióstr finansuje gmina Wawer. W przypadku osób uzależnionych proponowane jest im podjęcie leczenia i proces wychodzenia z nałogu z pomocą grupy wsparcia i klubu AA. Jednocześnie, siostra odpowiedzialna za ten apostolat stara się zapewnić wszystkim korzystającym z jadłodajni głębszą formację duchową.

Chociaż obszar działalność felicjanek prowincji warszawskiej nie ogranicza się jedynie do okolic Marysina Wawerskiego, to jednak właśnie tu bije serce Prowincji Matki Bożej Królowej Polski, tu w cieniu codziennie wystawionego w kaplicy zakonnej Najświętszego Sakramentu dojrzewają nowe powołania i tu także kończą swoją ziemską pielgrzymkę Felicjanki udające się do domu Ojca. Dlatego, tak jak Warszawa od początku była kolebką tego rdzennie polskiego Zgromadzenia, tak też Wawer-Glinki stał się kolebką Warszawskiej Prowincji Sióstr Felicjanek, które właśnie stąd wyruszają z posługą na około 50 placówek znajdujących się nie tylko na terenie Polski, ale również Kenii, Włoch oraz Rosji.

Chcę zamieszkać z Tobą

Mały Chór Wielkich Serc

Duchu Święty, przyjdź i rozpal nas


© Siostry Felicjanki.

Powrót do góry