Siostry Felicjanki Prowincja Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie

Czas dany nam jest do czynienia dobrze.

Bł. M. Angela (Truszkowska)

guzik pm

M Angela Prezentacja

M Angela misjca osoby

Skrzynka intencji

Jeżeli potrzebujesz modlitwy wstawienniczej, możesz przesłać nam swoją intencję.
Włączymy się w Twoje prośby, przebłagania, uwielbienia.

Wyślij intencję

Śluby wieczyste

"Ślubuję Bogu Najwyższemu czystość, ubóstwo i posłuszeństwo według Konstytucji Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo i przyrzekam żyć według Reguły Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka..." - tymi słowami rozpoczyna się formuła profesji zakonnej w naszym Zgromadzeniu.

Modlitwa Kościoła. Przyjęcie obrączki. Podpisanie aktu profesji zakonnej.

Na znak wieczystych zaślubin z Jezusem Chrystusem przyjmujemy obrączkę, symbol miłości i wierności, z umieszczonym wewnątrz napisem "Jezus mój i wszystko".

"Pierścieniem swoim
zaślubił mnie Pan mój,
Jezus Chrystus,
abym nie znała innej miłości.
Jemu samemu dochowam wiary,
Jemu cała się oddaję."

Pamięci przeszłych pokoleń

Jubileusz Prowincji

Konferencja 7 SM Fidelii

POMOC UKRAINIE

20220309 195637 kopia

Media

30.11.2023

30.11.2023 

Ks. W. Węgrzyniak: 29.11.2023  

R. Recław SJ: 29.11

O. P. Kleszcz: 29.11.2023

Bł. Mario Angelo

D. Dubiel: Podnieście głowy

Niechaj zstąpi Duch Twój


© Siostry Felicjanki.

Powrót do góry