Siostry Felicjanki Prowincja Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie

Duchowość

Duchowość

FELICJAŃSKA DROGA ŻYCIA

Wspólnota Sióstr Felicjanek, uformowana w duchu ideałów św. Franciszka, żyje charyzmatem Założycielki, bł. Marii Angeli Truszkowskiej, w który wpisana została bezgraniczna miłość Boga, objawiająca się w całkowitym poddaniu Jego woli, ofiarnej służbie potrzebującym z gotowością i poświęceniem oraz w trosce o zbawienie wszystkich ludzi. Siostry starają się odpowiadać na wezwanie Miłości życiem kontemplacyjno-czynnym, pragnąc, aby przez wszystko i od wszystkich Bóg był znany, kochany i wielbiony.

Eucharystia jest sercem ich konsekrowanego życia i najcenniejszym skarbem duchowego dziedzictwa. W promieniach Najświętszego Sakramentu, adorowanego codziennie w domach prowincjalnych Zgromadzenia, dojrzewa felicjańska misja i gotowość na wszelki trud i poświęcenie, szczególnie w posłudze osobom starszym, chorym, ubogim i dzieciom.

Zgodnie z wizją Zgromadzenia każda felicjanka nieustannie dojrzewa do stawania się Eucharystią, Siostrą i Służebnicą wszystkich, a jej wierność tym ideałom kształtowana jest w szkole Najświętszej Maryi Panny - Matki i Pani Zgromadzenia. Czyniąc wszystko przez Niepokalane Serce Maryi na cześć Przenajświętszego Sakramentu, siostry otwierają na znaki czasu i wsłuchują w wezwania Kościoła.

Już w 1874 roku, wrażliwość na wołanie potrzebujących zawiodła felicjanki na kontynent Ameryki Północnej, gdzie powstało aż osiem prowincji; siedem w Stanach Zjednoczonych i jedna w Kanadzie. W chwili obecnej stanowią one jedną dużą Prowincję Północnoamerykańską. W Polsce natomiast są trzy felicjańskie prowincje w Krakowie, Przemyślu i w Warszawie. Ponadto od roku 1950 felicjanki są obecne także w Ameryce Południowej - w Brazylii, a od 1983 pracują w Afryce na ziemi Kenijskiej. Poza tym Siostry ze Zgromadzenia św. Feliksa z Kantalicjo pracują we Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Estonii, na Ukrainie, w Rosji i na Haiti.
 

„Duchowość felicjańską wyraża godło Zgromadzenia:
Serce Maryi przeszyte mieczem,
a w Nim krzyż z Hostią
i skrzyżowane ręce Chrystusa i św. Franciszka”.

Felicjańskie Konstytucje
„Odpowiedź na Miłość” 

godlo png

 


Jest to też najwymowniejszy symbol

tożsamości Sióstr Felicjanek,
a zarazem najkrótsza synteza
bogactwa ich duchowości.

Rozpoznajemy w niej źródła,
z których płynie moc i światło
mające kształtować osobowość felicjanki.

Podobnie jak życie zakonne należy do istoty Kościoła,
tak owe źródła należą do istoty
felicjańskiej drogi życia.

 


Z takich korzeni wyrasta felicjański ideał życia. Uczestnictwo w paschalnej tajemnicy Jezusa Chrystusa, wpatrywanie się we wzór życia Maryi, Niewiasty Eucharystii, podążanie drogą Ewangelii za przykładem św. Franciszka, św. Feliksa i bł. Marii Angeli i współpraca z Chrystusem w odnowie świata poprzez Eucharystię i miłosierdzie to główne linie, jakie wskazuje herb Zgromadzenia w celu realizacji felicjańskiego sposobu zdążania do zbawienia.

 

Chcę zamieszkać z Tobą

Mały Chór Wielkich Serc

Duchu Święty, przyjdź i rozpal nas


© Siostry Felicjanki.

Powrót do góry