Siostry Felicjanki Prowincja Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie

Czas dany nam jest do czynienia dobrze.

Bł. M. Angela (Truszkowska)

guzik pm

M Angela Prezentacja

M Angela misjca osoby

Skrzynka intencji

Jeżeli potrzebujesz modlitwy wstawienniczej, możesz przesłać nam swoją intencję.
Włączymy się w Twoje prośby, przebłagania, uwielbienia.

Wyślij intencję

Święty Feliks z Kantalicjo

 

Święty Feliksie, pokorny Synu Świętego Ojca Franciszka, Tobie Opatrzność powierzyła Zgromadzenie nasze. Weź nas w szczególną swoją opiekę i uproś nam cnoty, których przykład nam zostawiłeś. Niech na Twój wzór ukochamy ubóstwo, pokorę, posłuszeństwo i wzgardę świata. Niech serca nasze wyrywają się do zjednoczenia z Bogiem, nie przestając zarazem poświęcać się dla bliźnich. Uproś obfite błogosławieństwo Boże na wszystkie nasze prace, walki i cierpienia. Spraw, abyśmy służąc z prostotą franciszkańską i weselem ducha, same czuły się szczęśliwymi w naszym powołaniu i innym, zwłaszcza młodzieży, umiały wskazać drogę do prawdziwego szczęścia, do poznania i ukochania Boga. Amen.

Panie, Jezu Chryste, przyszedłeś na świat jako Dziecko i za Matkę chciałeś mieć Maryję Dziewicę. Twojej opiece przez wstawiennictwo św. Feliksa powierzamy wszystkie dzieci. Błogosław im, by mogły żyć w miłości i prawdzie, broń je przed złem, a chorującym przywróć zdrowie. Spraw, by wzrastając, dobrze odczytały i wypełniły swoje powołanie. Niech na całym świecie spełni się Twoje pragnienie: “Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie”. Amen.

LITANIA DO ŚW. FELIKSA
w oparciu o Pamiętnik Zgromadzenia Sióstr Felicjanek i list bł. o. Honorata o św. Feliksie (do prywatnego odmawiania)

Panie, zmiłuj się nad nami,
Chryste, zmiłuj się nad nami,
Panie, zmiłuj się nad nami,

Święta Maryjo, Królowo Zakonu Serafickiego, módl się za nami,
Święty Feliksie, żywy obrazie ewangelicznej doskonałości,
Wierny naśladowco św. Ojca Franciszka,
Święty Feliksie, którego Opatrzność obrała za Patrona naszego Zgromadzenia,
Święty Feliksie, którego imieniem zostałyśmy nazwane,
Napełniony Bożą mądrością,
Heroicznie miłujący Boga i bliźniego,
Promieniujący niewinnością życia i czystością sumienia,
Godny trzymać w ramionach Dzieciątko Jezus,
Ukrywający przed Światem swe zjednoczenie z Bogiem,
Zatopiony w kontemplacji Jezusa Eucharystycznego,
Spędzający noce na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem,
Znajdujący szczęście w praktyce doskonałego ubóstwa,
W cichości podejmujący wszelkie prace,
Święty Feliksie, niestrudzony głosicielu Ewangelii,
Wzorze wdzięczności Bogu za wszystko, co daje,
Pokorny kwestarzu Rzymu,
Opiekunie dzieci, ubogich i chorych,
Niestrudzenie poświęcający się dla dobra innych,
Z radością przyjmujący niedostatek i prześladowanie,
Pozyskujący dla Boga ludzi duchowo zagubionych,
Apostołujący dobrocią serca,
Doskonale łączący kontemplację i czyn,
Autentycznie żyjący swoim powołaniem,
Wiernie zachowujący ustawy zakonne,
Żyjący duchem pokuty i wynagrodzenia,
Umiejętność czerpania mądrości z krzyża Chrystusowego, uproś nam u Boga,
Dziecięcą miłość do Maryi,
Głęboką cześć dla Najświętszego Sakramentu,
Wielki szacunek dla kapłanów,
Gorące pragnienie modlitwy,
Ukochanie serafickiej Reguły i naszych Konstytucji,
Wierność charyzmatowi Założycielki,
Franciszkańską prostotę i ducha “Deo gratias”,
Liczne powołania do naszej rodziny zakonnej,
Gorliwe wypełnianie obowiązków naszego powołania,
Przyjmowanie cierpienia z całkowitym zawierzeniem Bogu,
Posłuszeństwo wiary wobec przełożonych i ich decyzji,
Postawę służby i poświęcenia wobec ubogich i potrzebujących,
Znajdowanie prawdziwego szczęścia w pełnieniu woli Bożej,
Wytrwałe pokonywanie trudów codziennego życia,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Błogosławieni czystego serca.
W: Albowiem oni Boga oglądać będą.

Módlmy się: Boże, Ty dałeś Rodzinie Serafickiej i Kościołowi świętego Feliksa za wzór ewangelicznej prostoty i życia niewinnego, spraw, abyśmy za jego przykładem radośnie miłowali Chrystusa i wiernie za Nim postępowali. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Pamięci przeszłych pokoleń

Jubileusz Prowincji

Konferencja 7 SM Fidelii

POMOC UKRAINIE

20220309 195637 kopia

Media

30.11.2023

30.11.2023 

Ks. W. Węgrzyniak: 29.11.2023  

R. Recław SJ: 29.11

O. P. Kleszcz: 29.11.2023

Bł. Mario Angelo

D. Dubiel: Podnieście głowy

Niechaj zstąpi Duch Twój


© Siostry Felicjanki.

Powrót do góry