Duchowość

 

Symbolem tożsamości Sióstr Felicjanek jest godło Zgromadzenia.
Zamyka ono w ogromnej syntezie całe bogactwo duchowości.

Rozpoznajemy w nim Ÿźródła, z których płynie moc i œświatło
mające kształtować osobowość felicjanki.
Podobnie jak życie zakonne należy do istoty Kościoła,
tak owe Ÿźródła należy do istoty felicjańskiej
drogi życia.

 

 

"Charyzmatem naszego Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo jest naśladowanie błogosławionej Marii Angeli w jej bezgranicznej miłości do Boga objawiającej się

- w wiernym pełnieniu Jego Woli
- w służbie potrzebującym z gotowością i poświęceniem
- w trosce o zbawienie wszystkich ludzi."

Z takich korzeni wyrasta felicjański ideał życia. Uczestnictwo w paschalnej tajemnicy Jezusa Chrystusa, wpatrywanie się we wzór życia Maryi, podążanie drogą Ewangelii za przykładem św. Franciszka i współpraca z Chrystusem w odnowie świata poprzez Eucharystię i miłosierdzie to główne linie, jakie wskazuje herb Zgromadzenia w celu realizacji felicjańskiego sposobu zdążania do zbawienia.