Siostry Felicjanki Prowincja Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie

Historia prowincji

Historia Prowincji

 

Prowincja Matki Bożej Królowej Polski została utworzona (erygowana) dnia 4 października 1922 r. przez ówczesną Przełożoną Generalną M. M. Bonawenturę Stawską. Prowincja ta jest jedną z trzech prowincji Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Polsce (pozostałe dwie istnieją w Krakowie i w Przemyślu). Dom Prowincjalny znajduje się w Warszawie.

W skład prowincji wchodzi 25 domów, w tym 23 znajdujących się w kraju, oraz 2 poza jego granicami (we Włoszech – 1 i w Rosji – 1). Przy 9 domach zakonnych prowadzone są instytucje edukacyjne (5) albo charytatywno-opiekuńcze (6).

Prowincja liczy ogółem 204 Siostry zaangażowane w różnego rodzaju działalność w parafiach, diecezjach, instytucjach i na misjach oraz w pracach wewnętrznych prowincji i zgromadzenia.

Działalność apostolska Sióstr naszej Prowincji nie ogranicza się tylko do terytorium naszego kraju. Są Siostry pracujące również poza granicami Polski: we Włoszech i w Rosji.

Siostry pracują jako:
• katechetki, nauczycielki, wychowawczynie dzieci i młodzieży,
• pielęgniarki, terapeutki i opiekunki osób starszych,
• zakrystianki, organistki, kancelistki, referentki katechetyczne i zakonne w diecezjach,
• furtianki, kulinarie, krawcowe, ogrodniczki, kierowcy, księgowe, itp.

Przy Domu Prowincjalnym w Warszawie mieści się Muzeum Misyjne, które powstało ze zbiorów Sióstr Felicjanek pracujących na misjach w Kenii.

Przy każdym domu zakonnym udzielana jest pomoc charytatywna na rzecz ubogich. W Rosji w Niżnym Nowogrodzie Siostry prowadzą parafialną Caritas. W Warszawie prowadzona jest jadłodajnia dla bezdomnych i innych ubogich.

Przy domach zakonnych i parafiach pod kierunkiem Sióstr działają różnego rodzaju grupy religijne, takie między innymi, jak: schole, kręgi biblijne i liturgiczne, kółka różańcowe, koła miłośników św. Franciszka i bł. M. Angeli.

Staraniem polskich prowincji Sióstr Felicjanek wydawane są:
• biuletyn „Posiew miłości” poświęcony bł. M. Angeli Truszkowskiej
• wiadomości z prowincji
• publikacje o bł. M. Angeli Truszkowskiej i duchowości zgromadzenia.


ARTYKUŁ

o Prowincji Matki Bożej Królowej Polski (w Warszawie)
Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, który ukazał się w książce
pod redakcją Jana Czerniawskiego w 2007 r. "Wawer i jego okolice".

© Autorka: S.M. Fidelia Janas CSSF.

 

Wawer Glinki

 

 

 

 

 

MwD: Matko życia

MwD: Maryjo chcę zamieszkać

Niechaj zstąpi Duch Twój


© Siostry Felicjanki.

Powrót do góry