Siostry Felicjanki Prowincja Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie

Czas dany nam jest do czynienia dobrze.

Bł. M. Angela (Truszkowska)

guzik pm

M Angela Prezentacja

M Angela misjca osoby

Skrzynka intencji

Jeżeli potrzebujesz modlitwy wstawienniczej, możesz przesłać nam swoją intencję.
Włączymy się w Twoje prośby, przebłagania, uwielbienia.

Wyślij intencję

O nas

222bZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. FELIKSA Z KANTALICJO (CSSF)
określane także skróconą nazwą SIOSTRY FELICJANKI, 

to instytut zakonny na prawach papieskich,
którego członkinie składają profesję publicznych ślubów
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa i podejmują ewangeliczny sposób życia we wspólnocie.

Celem Zgromadzenia jest współpraca z Chrystusem w duchowej odnowie świata.
Jako Zgromadzenie apostolskie, Siostry Felicjanki spełniają swoją misję w Kościele
poprzez kontemplację i działalność apostolską.

 

 FELICJANKI W ODPOWIEDZI NA ZNAKI CZASU


Wystąpienie s. M. Fidelii Janas CSSF - historyk - w programie pt.: "Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie! Felicjanki w odpowiedzi na znaki czasu" emitowanej w TV Trwam 3 stycznia 2017 r:

 PROGRAM "ZIARNO" O BŁ. MARII ANGELI


Ziarno

Pamięci przeszłych pokoleń

Jubileusz Prowincji

Konferencja 7 SM Fidelii

POMOC UKRAINIE

20220309 195637 kopia

Media

12.04.2024

12.04.2024

Ks. W. Węgrzyniak: 12.04.2024  

O. Remi SJ: 12.04

O. P. Kleszcz: 12.04.2024

Zmartwychwstał Pan i żyje dziś

Oto są baranki młode

Duchu Święty, przyjdź i rozpal nas


© Siostry Felicjanki.

Powrót do góry