Siostry Felicjanki Prowincja Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie

Czas dany nam jest do czynienia dobrze.

Bł. M. Angela (Truszkowska)

guzik pm

Skrzynka intencji

Jeżeli potrzebujesz modlitwy wstawienniczej, możesz przesłać nam swoją intencję.
Włączymy się w Twoje prośby, przebłagania, uwielbienia.

Wyślij intencję

Komisja Sprawiedliwości

KOMISJA SPRAWIEDLIWOŚCI, POKOJU I OCHRONY ŚRODOWISKA

Deklaracja Felicjańskiej Komisji Sprawiedliwości

W duchu świętego Franciszka i bł. Marii Angeli, naszej Założycielki,
My, Siostry Felicjanki oddajemy się głoszeniu Ewangelii sprawiedliwości i pokoju.
Pragniemy odpowiedzieć na wołanie ubogich i przybliżać Królestwo Boże:

   głosimy Dobrą Nowinę Jezusa
   bronimy godności ludzkiego życia
   popieramy prawidłowe relacje i odpowiedzialną troskę o stworzenie

Głosimy Dobrą Nowinę Jezusa
   Przepowiadamy żywe SŁOWO z gorliwością
   Dzielimy się SŁOWEM
   Staramy się być świadkami SŁOWA
   Staramy się być dla innych
   Wprowadzamy pokój
   Podejmujemy wyzwania nowej ewangelizacji

Bronimy godności ludzkiego życia
   Podejmujemy pozytywne działania tam, gdzie ludzkie życie jest zagrożone
   Przyjmujemy różnorodność jako podstawę wzrostu
   Uczymy się doświadczając różnic
   Radujemy się różnorodnością darów Bożych

Popieramy prawidłowe relacje i odpowiedzialną troskę o stworzenie
   Kontemplujemy dobroć miłosiernego Boga
   Uznajemy dobro w sobie, w siostrach i w innych
   Przyjmujemy postawę szacunku i zaufania
   Nie stosujemy przemocy
   Kładziemy nacisk na współpracę i wzajemność
   Poszukujemy możliwości współdziałania z innymi kulturami, aby docenić ich niepowtarzalność
   Prowadzimy prosty styl życia, aby być kontrkulturowym znakiem skierowanym przeciwko indywidualizmowi,
   który rozbija życie rodzinne i wspólnotowe
   Szanujemy przyrodę we wszystkich jej formach
   Wspieramy wysiłki zmierzające do poprawienia jakości powietrza, wody i gleby
   Wspieramy odpowiedzialne zarządzanie, używanie i właściwy podział zasobów świata i społeczeństwa.


INTENCJE MODLITW

BLOG

BIULETYN

Pamięci przeszłych pokoleń

Jubileusz Prowincji

Konferencja 7 SM Fidelii

POMOC UKRAINIE

20220309 195637 kopia

Media

29.09.2023

29.09.2023 

Ks. W. Węgrzyniak: 29.09.2023  

R. Recław SJ: 29.09

O. P. Kleszcz: 29.09.2023

Miasto Music: Cała Chwała

Exodus 15: Imię Jezus

Niechaj zstąpi Duch Twój


© Siostry Felicjanki.

Powrót do góry