Siostry Felicjanki Prowincja Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie

Śluby wieczyste

"Ślubuję Bogu Najwyższemu czystość, ubóstwo i posłuszeństwo według Konstytucji Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo i przyrzekam żyć według Reguły Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka..." - tymi słowami rozpoczyna się formuła profesji zakonnej w naszym Zgromadzeniu.

Modlitwa Kościoła. Przyjęcie obrączki. Podpisanie aktu profesji zakonnej.

Na znak wieczystych zaślubin z Jezusem Chrystusem przyjmujemy obrączkę, symbol miłości i wierności, z umieszczonym wewnątrz napisem "Jezus mój i wszystko".

"Pierścieniem swoim
zaślubił mnie Pan mój,
Jezus Chrystus,
abym nie znała innej miłości.
Jemu samemu dochowam wiary,
Jemu cała się oddaję."

Zmartwychwstał Pan i żyje dziś

Oto są baranki młode

Duchu Święty, przyjdź i rozpal nas


© Siostry Felicjanki.

Powrót do góry