Siostry Felicjanki Prowincja Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie

Nowicjat

Nowicjat – to okres dwóch lat, który jest czasem wprowadzania siostry w życie zakonne. Nowicjat ma charakter kontemplacyjny i w swym programie jest zbliżony do ściśle klauzurowej formy życia.


Celem nowicjatu jest przede wszystkim:
-  głębsze poznanie i doświadczenie przez nowicjuszkę życia w Zgromadzeniu,
-  zapoznanie nowicjuszki z nauką magisterium Kościoła dotyczącą doktryny i życia zakonnego,
- poznanie przez siostrę nowicjuszkę charyzmatu Zgromadzenia, nabycie umiejętności życia według jego duchowości oraz przygotowanie do złożenia profesji ślubów zakonnych.

 

 

Mistrzyni nowicjatu wprowadza nowicjuszkę m.in. w następujące praktyki życia zakonnego właściwe Zgromadzeniu:
- w Eucharystię i codzienną adorację Najświętszego Sakramentu,
- w stałą modlitwę, rozmyślanie i kontemplację prawd Bożych,
- w  czytanie i rozważanie Pisma świętego.

Troszczy się o przekazanie teoretycznych podstaw wiedzy o dojrzałej osobowości, o powołaniu do życia konsekrowanego, o ascezie zakonnej i gorliwym praktykowaniu rad ewangelicznych, zapoznaje nowicjuszki z duchowością Zgromadzenia oraz Konstytucjami i Statutami.

Chcę zamieszkać z Tobą

Mały Chór Wielkich Serc

Duchu Święty, przyjdź i rozpal nas


© Siostry Felicjanki.

Powrót do góry