Siostry Felicjanki Prowincja Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie

Zgromadzenie dzisiaj

Zgromadzenie dzisiaj

Siostry Felicjanki wypełniają swoje posłannictwo, jakim jest WSPÓŁPRACA Z CHRYSTUSEM W DUCHOWEJ ODNOWIE ŚWIATA, na czterech kontynentach, w 12 krajach:

- w Europie (w Polsce, we Włoszech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, na Ukrainie, w Estonii i w Rosji),
- w Ameryce Północnej (w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i na Terytoriach Północno-Zachodnich, na Haiti),
- W Ameryce Południowej (w Brazylii),
- w Afryce (w Kenii).

Zgromadzenie tworzą trzy prowincje w Polsce:

- Prowincja Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Krakowie
- Prowincja Matki Bożej Częstochowskiej w Przemyślu
- Prowincja Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie

a także:

Prowincja Maryi Matki Nadziei w USA
- Prowincja Nossa Senhora Aparecida w Brazylii
Wiceprowincja Maryi Matki Afryki w Kenii

Dom generalny znajduje się w Rzymie.
Przełożoną generalną jest M. M. Danat Brysch.

Na stronie internetowej Zgromadzenia można zapoznać się z informacjami o jego charyzmacie i działalności w języku polskim, angielskim i portugalskim.

Strona Internetowa Zgromadzenia: www.feliciansisters.org

 

Zmartwychwstał Pan i żyje dziś

Oto są baranki młode

Duchu Święty, przyjdź i rozpal nas


© Siostry Felicjanki.

Powrót do góry