Siostry Felicjanki Prowincja Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie

Praca w parafiach i diecezjach

Franciszkańska tradycja jedności z Kościołem zobowiązuje nas do współpracy z hierarchią i duchowieństwem oraz poświęcenia się szczególnie pracom apostolskim w parafii i diecezji.

W naszych apostolatach współpracujemy ze sobą, z innymi rodzinami zakonnymi, z kapłanami i osobami świeckimi. W ten sposób nasza indywidualna i wspólnotowa służba staje się wkładem w powszechną misję Kościoła.

Włączamy się w aktualne plany duszpasterskie, które Kościół pragnie osiągnąć.

Podejmujemy pracę jako opiekunki parafialne i zakrystianki,  jako kancelistki w kancelariach parafialnych i jako organistki w kościołach parafialnych i w domach opieki.
Kilka sióstr pełni funkcje diecezjalnych referentek żeńskich zgromadzeń zakonnych i referentek katechetycznych.

W parafiach za zgodą księdza proboszcza prowadzimy grupy biblijne i liturgiczne, schole, bielanki. Organizujemy pielgrzymki do sanktuariów i do miejsc ważnych wydarzeń w życiu Kościoła (np. do Lednicy).

Pamięci przeszłych pokoleń

Jubileusz Prowincji

Konferencja 7 SM Fidelii

POMOC UKRAINIE

20220309 195637 kopia

Media

30.11.2023

30.11.2023 

Ks. W. Węgrzyniak: 29.11.2023  

R. Recław SJ: 29.11

O. P. Kleszcz: 29.11.2023

Bł. Mario Angelo

D. Dubiel: Podnieście głowy

Niechaj zstąpi Duch Twój


© Siostry Felicjanki.

Powrót do góry