Siostry Felicjanki Prowincja Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie

Czas dany nam jest do czynienia dobrze.

Bł. M. Angela (Truszkowska)

guzik pm

M Angela Prezentacja

M Angela misjca osoby

Skrzynka intencji

Jeżeli potrzebujesz modlitwy wstawienniczej, możesz przesłać nam swoją intencję.
Włączymy się w Twoje prośby, przebłagania, uwielbienia.

Wyślij intencję

Nowicjat

Nowicjat – to okres dwóch lat, który jest czasem wprowadzania siostry w życie zakonne. Nowicjat ma charakter kontemplacyjny i w swym programie jest zbliżony do ściśle klauzurowej formy życia.


Celem nowicjatu jest przede wszystkim:
-  głębsze poznanie i doświadczenie przez nowicjuszkę życia w Zgromadzeniu,
-  zapoznanie nowicjuszki z nauką magisterium Kościoła dotyczącą doktryny i życia zakonnego,
- poznanie przez siostrę nowicjuszkę charyzmatu Zgromadzenia, nabycie umiejętności życia według jego duchowości oraz przygotowanie do złożenia profesji ślubów zakonnych.

 

 

Mistrzyni nowicjatu wprowadza nowicjuszkę m.in. w następujące praktyki życia zakonnego właściwe Zgromadzeniu:
- w Eucharystię i codzienną adorację Najświętszego Sakramentu,
- w stałą modlitwę, rozmyślanie i kontemplację prawd Bożych,
- w  czytanie i rozważanie Pisma świętego.

Troszczy się o przekazanie teoretycznych podstaw wiedzy o dojrzałej osobowości, o powołaniu do życia konsekrowanego, o ascezie zakonnej i gorliwym praktykowaniu rad ewangelicznych, zapoznaje nowicjuszki z duchowością Zgromadzenia oraz Konstytucjami i Statutami.

Pamięci przeszłych pokoleń

Jubileusz Prowincji

Konferencja 7 SM Fidelii

POMOC UKRAINIE

20220309 195637 kopia

Media

30.11.2023

30.11.2023 

Ks. W. Węgrzyniak: 29.11.2023  

R. Recław SJ: 29.11

O. P. Kleszcz: 29.11.2023

Bł. Mario Angelo

D. Dubiel: Podnieście głowy

Niechaj zstąpi Duch Twój


© Siostry Felicjanki.

Powrót do góry