Siostry Felicjanki Prowincja Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie

Czas dany nam jest do czynienia dobrze.

Bł. M. Angela (Truszkowska)

guzik pm

M Angela Prezentacja

M Angela misjca osoby

Skrzynka intencji

Jeżeli potrzebujesz modlitwy wstawienniczej, możesz przesłać nam swoją intencję.
Włączymy się w Twoje prośby, przebłagania, uwielbienia.

Wyślij intencję

Formacja ciągła

Profesja wieczysta i formacja ciągła włącza ostatecznie siostrę do wspólnoty Zgromadzenia. Staje się ona podmiotem w pełni praw i obowiązków członka Zgromadzenia.

Każda siostra po profesji wieczystej jest istotną cząstką Zgromadzenia, dlatego jest też współodpowiedzialna w sumieniu za jego los. Poświęca więc dla dobra wspólnoty cały swój wysiłek duchowy i fizyczny, ufając bezgranicznie Bogu i pokornie Mu służąc, żyjąc ślubami.

Cała formacja ciągła, która po zakończeniu formacji początkowej trwa do końca życia, zmierza do tego, aby coraz bardziej podobać się Chrystusowi i iść Jego śladami.

Formacja zakonna nie kończy się więc aktem złożenia ślubów wieczystych, ale trwa do końca życia jako formacja ustawiczna. Dokonuje się ona przede wszystkim we wnętrzu człowieka, dlatego każda siostra odpowiada w sposób ostateczny i decydujący za ciągłą troskę o własny rozwój.

Siostra stara się rozwijać i formować własną osobowość pod względem duchowym i apostolskim dla większego pożytku Kościoła, będąc pod ustawicznym działaniem Ducha Świętego. Wsłuchuje się w Jego głos indywidualnie, podczas modlitwy i przeżywania w wierze obecności Boga w wydarzeniach codziennego życia, oraz wspólnotowo, podczas spotkań formacyjnych, w Tercjacie (okres intensywnej formacji) i we wspólnotach zakonnych.

 

Złoty i Srebrny Jubileusz Życia Zakonnego 2022

Pamięci przeszłych pokoleń

Jubileusz Prowincji

Konferencja 7 SM Fidelii

POMOC UKRAINIE

20220309 195637 kopia

Media

30.11.2023

30.11.2023 

Ks. W. Węgrzyniak: 29.11.2023  

R. Recław SJ: 29.11

O. P. Kleszcz: 29.11.2023

Bł. Mario Angelo

D. Dubiel: Podnieście głowy

Niechaj zstąpi Duch Twój


© Siostry Felicjanki.

Powrót do góry